CEZA HUKUKU

Uncuoğlu Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu, Ceza Hukuku alandaki tüm ihtiyaçları etkili bir biçimde karşılamaktadır. Uncuoğlu Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçları olmak üzere her türlü ceza soruşturması ve davasında; şüpheli, sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık vermektedir.

Türkiye’nin hızlı ekonomik gelişimi ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmuştur.

Dava Vekilliği Hizmetleri
Sulh ceza davaları ve duruşmaları
Asliye ceza davaları ve duruşmaları
Ağır ceza davaları ve duruşmaları
Askeri ceza davaları ve duruşma
İcra Ceza Davaları
Soruşturma aşamasında hazır bulunma
Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere
Danışmanlık Hizmetleri
Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
Tacir’in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi
Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması


İyi Olmak Kolaydır, Zor Olan Adil Olmaktır.

Victor HUGO

Bırakın Adalet Yerini Bulsun İsterse Kıyamet Kopsun.

Freud

Adalet İlkin Devletten Gelmelidir.

Aristo

Kanunlar Uyusalar Bile Ölmezler.

Shakspeare

Adalet Topaldır Ağır Yürür Fakat Gideceği Yere Er Geç Ulaşır.

Mirabeau
Telefon Hemen Ara
kurumsal web tasarım WhatsApp