İcra ve İflas Hukuku

Uncuoğlu Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Büromuzda kurumsal olarak yaklaşık 1000 adet derdest icra dosyası mevcuttur.


Telefon Hemen Ara
kurumsal web tasarım WhatsApp