İnşaat Hukuku

Uncuoğlu Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

İnşaat sektöründe, yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans anlaşmaları, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi, dava yönetimi ve gerektiğinde yargılama ve tahkim yoluyla uyuşmazlıkların çözülmesi konularını kapsayan nitelikli bir tecrübe birikimine sahibiz.

Uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışan birçok büyük şirketi temsil etmiş ve petrol, gaz, baraj, enerji üretimi tesisleri ve diğer altyapı projeleri ile birçok farklı üretim tesisinin inşaatı da dâhil olmak üzere Türkiye’de gerçekleştirilen büyük ölçekli alt yapı projelerine hizmet vermiş olan Büromuz, bu alanda hatırı sayılır bir tecrübeye sahiptir.

Müvekkillerimiz arasında, büyük ölçekli yüklenici ve taşeron firmalar, proje geliştiricileri ile kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüzel kişiler bulunmaktadır.

 


Telefon Hemen Ara
kurumsal web tasarım WhatsApp