TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Uncuoğlu Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Büromuz, deneyimli ve uzman hukuk kadrosu ile ulusal ve uluslar arası Ticaret Hukuku konusunda gerek ulusal gerekse çokuluslu şirketlere, pay sahiplerine veya şirket yöneticilerine, ortaklığın, ana çalışma konularının tamamında oluşan sorunların çözümlenmesi ya da oluşabilecek sorunların önlenmesi için danışmanlık yapmakta;

Mahkemede temsilin yanı sıra şirket alacaklarının alınmasına destek vermektedir. Şirketlere yukarıdakine ek olarak kriz yönetimi, mali yeniden yapılandırma, birleşme ve devralma, ayrılma, fesih ve tasfiye gibi işlemlerin her aşamasında yasal destek de sağlamaktadır.

Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması,
Şirket Kuruluşları,
Ortaklıklar,
Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri,
Rekabet Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku.
Kredi Sözleşmeleri,
Borca ilişkin işlemler – Uluslararası Satış ve ilgili ticari işlemler – Leasing, Franchise – Ticari şirketlerin kurulumu – Hissedarlık ve benzeri anlaşmalar olarak sıralanabilir. Avukatlarımız, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hakkında hatırı sayılır bilgi ve tecrübeye sahiptirler.


Telefon Hemen Ara
kurumsal web tasarım WhatsApp